Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Rendőrség képes leírás - Igazság szolgáltatás.tlap.hu
részletek »

Rendőrség - Igazság szolgáltatás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: igazsagszolgaltatas.tlap.hu » Rendőrség
Keresés
Találatok száma - 6 db
Bűnügyi Múzeum

Bűnügyi Múzeum

A Bűnügyi Múzeumot 1908-ban alapították. A hosszú évek során végzett gyűjtőmunka következtében 1918-ig több mint 10 000 tárgy és eszköz került a múzeum birtokába. A II.világháború során a gyűjtemény szinte teljesen megsemmisült. 1958 és 1963 között kriminalisztikai oktatókabinet formájában megkezdődött az anyagok újragyűjtése. 1964-től már új helyen - a volt toloncházban - folytatódott a kiállítás újjászervezése, majd 1967-ben kapta meg működési engedélyét, mint országos gyűjtőkörű múzeum. Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum neve 2002. április 1-től megváltozott. A jövőben az ORFK fenntartásában a Belügyminisztérium általános felügyeletében, valamint az NKÖM szakmai felügyelete alatt továbbra is országos gyűjtőkörű szakmúzeumként Rendőrség-történeti Múzeum néven működik.

Független Rendészeti Panasztestület

Független Rendészeti Panasztestület

Független Rendőrségi Panasziroda Bizonyára hallott arról, hogy a Rendőrségről szóló törvény 2008. január 1-jétől új - a rendőri intézkedésekkel szembeni - jogorvoslati fórumot hozott létre, Független Rendészeti Panasztestület elnevezéssel. Az Országgyűlés 2008. február 25-én megválasztotta a Testület öt, az alapvető jogok védelmében jártas tagját, akiknek feladata, hogy - a jogalkotó céljainak megfelelően - megvalósítsák, illetve kiteljesítsék a Rendőrség feletti civil kontrollt. A Független Rendészeti Panasztestület nem minősül hatóságnak, nem bírálhatja felül a rendőri intézkedéseket, nincs utasításadási joga, és nem függeszthet fel szabálysértési és főként nem büntetőeljárásokat. Mit tehetünk tehát? Egyfajta kollektív ombudsmanként - egyedi panaszok alapján - kivizsgálhatjuk azokat a rendőri intézkedéseket, mulasztásokat, amelyeket a Rendőrségi törvény IV., V. és VI. Fejezete szabályoz, ha úgy gondoljuk, hogy a Rendőrség intézkedése (annak elmulasztása) vagy a rendőri eljárás során alkalmazott kényszerintézkedés egy személy vagy közösség alapvető jogát sértette.

IRM Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési

IRM Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési

A mai Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet belügyminiszteri intézkedéssel 2000-ben jött létre, a belügyminiszter akkori irányítása, illetve felügyelete alá tatozó rendészeti szervek vezetőinek ki-, illetve továbbképzésének intézményesített megvalósítása érdekében. Az Intézet BM Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet elnevezéssel, 60 fővel alakult meg a Rendőrtiszti Főiskola szervezeti egységeként. Az Intézetet a belügyminiszter 2005-ben a Rendőrtiszti Főiskola alárendeltségéből a BM Oktatási Főigazgatóság szervezetébe helyezte át, főosztály jogállással. Egyidejűleg az Intézet elnevezését BM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet elnevezésre változtatta. A 2006-ban történt kormányzati átalakulást követően az Intézet elnevezése az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóság Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet-re változott.

Magyar Rendőrség

Magyar Rendőrség

A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

Rendőrtiszti Főiskola

Rendőrtiszti Főiskola

A Főiskola több mint három és fél évtizede végzi a rendészeti szervek számára a tisztképzést. Ennek során oktató- és nevelőmunkájának célját és alapját az a pedagógiai meggyőződés és felelősségtudat képezte és képezi jelenleg is, mely szerint az intézmény a felvételt nyert fiatalokat az általuk választott pályára magas szinten és sokoldalúan képezze, azaz - figyelemmel a társadalom és a rendészeti szervek, valamint az Európai Unió igényeire ; a megbízható és korszerű, európai színvonalú tudáson kívül az elvárt magatartásformákkal és személyiségjegyekkel is felvértezze hallgatóit.

Zsaru - Rendőrségi Magazin

Zsaru - Rendőrségi Magazin

Zsaru - Rendőrségi Magazin online

Tuti menü