Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Közigazgatási szervek képes leírás - Igazság szolgáltatás.tlap.hu
részletek »

Közigazgatási szervek - Igazság szolgáltatás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: igazsagszolgaltatas.tlap.hu » Közigazgatási szervek
Keresés
Találatok száma - 8 db
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Természettudományok a bűnüldözés szolgálatában A honlap célja, hogy mind a szakemberek, mind az érdeklődők választ kaphassanak munkájukban, tanulmányaik során, vagy akár a mindennapi életben felvetődő, forenzikus (törvényszéki) tudományokkal kapcsolatos kérdéseikre.

Céginformációs Szolgálat

Céginformációs Szolgálat

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginformációs Szolgálat) jogszabályban meghatározott módon hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének megvalósításához, azáltal, hogy kérelemre céginformációt nyújt a közhiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokról, cégiratokról. A Céginformációs Szolgálat biztosítja a cégnyilvántartásban szereplő cégek cégjegyzékben (a cégbíróság a cégekre vonatkozó adatokat cégjegyzékben tartja nyilván) szereplő adatainak és cégiratainak megismerését.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

A jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért, a jogszabályok összhangjának megteremtéséért, a jogállamiság, az egységes jogrendszer megteremtéséért elsődleges felelősséggel az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium élén álló igazságügyi és rendészeti miniszter tartozik. E feladat keretében gondoskodik a jogszabályok Alkotmánnyal, más jogszabályokkal, nemzetközi szerződésekkel és azokból eredő kötelességekkel való összhangjának megteremtéséről. Az igazságügyi és rendészeti miniszter folyamatosan vizsgálja a jogszabályok hatályosságát és időszerűségét, ennek tükrében a jogszabályok deregulálását.

Igazságügyi Hivatalok

Igazságügyi Hivatalok

Az IRM felügyelete alatt működő szervezet tevékenységi köre 2007. január 1-je óta: - pártfogó felügyelői tevékenység - büntetőügyekben alkalmazható közvetítő tevékenység (mediáció) - jogi segítségnyújtó tevékenység - áldozatsegítő tevékenység - kárpótlási, kárrendezési tevékenység - lobbitevékenységről szóló törvény végrehajtása

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

A honlap célja, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akiknek különleges szakértelmet igénylő igazságügyi szakértőre van szükségük humánbiológiai (orvos, biológia, pszichológia, toxikológia, vegyész), műszaki (közlekedés, építész, ingatlanforgalom, informatika) és közgazdasági (könyv, adó) szakterületeken.

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara

MAGYAR IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KAMARA - Üdvözöljük! Az igazságügyi szakértői kamara köztestületként a törvény által meghatározott közfeladatokat látja el, önkormányzatban nyilvántartott tagsággal rendelkezik és feladatait önigazgatás útján teljesíti.

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

Az RSZVSZ nem nyomozóhatóság. Felderítő tevékenységét a bűncselekmény gyanújának megállapításáig, vagy kizárásáig folytatja, ezt követően feljelentést tesz az illetékes ügyészséghez, vagy lezárja az ügyet. Feladatköre az említett szervezetek hivatásos állományú tagjai, közalkalmazottai és köztisztviselői által elkövetett, vagy tervezett, hivatali, vagy hivatalos személyként elkövetett bűncselekmények, a szolgálati helyen, vagy a hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett bűncselekmények felderítésére terjed ki. Egyszerűbb megfogalmazásban az RSZVSZ a rendvédelmi szerveken belüli korrupció és más jogsértések felfedésének letéteményese. A Társadalomtudományok Enciklopédiájának definíciója szerint - "a korrupció az állami hatalommal való visszaélés magánhaszon céljából". A korrupció világjelenség, amely ellen mind a nemzetállamok, mind a nemzetközi szervezetek igyekeznek eredményesen fellépni, mert képes eltorzítani a közösségek gazdasági és egyéb érdekeit.

Tuti menü