Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Büntetés - segítség képes leírás - Igazság szolgáltatás.tlap.hu
részletek »

Büntetés - segítség - Igazság szolgáltatás.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: igazsagszolgaltatas.tlap.hu » Büntetés - segítség
Keresés
Találatok száma - 6 db
Angyalfa Alapítvány

Angyalfa Alapítvány

Alapítványunk 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy olyan gyermekeket támogassunk, kiknek szülei valamelyik Büntetés-Végrehajtási Intézetben (BVI) jogerős szabadságvesztését tölti. Munkánk fő tevékenysége, hogy tavasszal, nyáron és ősszel elvisszük a gyerekeket egy-egy hétre magunkkal nyaralni. Szeretnénk elősegíteni a prevenció és a rehabilitáció területét egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy ezzel is elősegítsük a szegénység felszámolását, esélyt teremtsünk a szegényebb gyermekeknek is arra, hogy ugyan úgy éljenek, mint kortársaik. Szeretnénk a családjaikat is munkánkkal segíteni, hogy meg tudják teremteni azt az alapvető körülményt, mely minden gyermeknek jár! Szeretnénk elősegíteni a hatékony kommunikációt a társadalommal, ezzel elősegítve azt a változást, hogy a bűnmegelőzés és a beilleszkedés elérje célját. A kapcsolat-vendégkönyv linkre kattintva ezúton is várjuk az olvasók támogató hozzászólásait, véleményeit! Börtönben lévő szülők gyermekeit támogató szervezetünk fő célkitűzése, hogy a bűncselekmények száma csökkenjen, családok egyben maradjanak és a bűnmegelőzés ne csak köddé vált, kosza gondolat legyen, hanem valós szolgálat.

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

A 2003-ban Szakmai Kollégiumként megalakult Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete a 2007. október 10-én, a Budapesti Fegyház és Börtönben megrendezett találkozóján kelt alapszabály alapján 2008. január 18-án a Pest Megyei Bíróságon bejegyzett közhasznú és karitatív társadalmi szervezetté vált. Az ökumenikus alapon működő szervezet kiemelt céljának tartja a magyarországi börtönlelkészek, illetve börtönben szolgáló lelkipásztorok szolgálatának, munkájának segítését, de feladatának tartja a határainkon túl élő és működő börtönben szolgálatot végző lelkipásztorok segítését is abból a célból, hogy a börtönben lévő fogvatartottaknak olyan lelki és szociális segítséget nyújtson, mely elősegíti a családjukhoz és a társadalomba való visszatérésüket.

Kettős mérce - Börtönviszonyok Magyarországon

Kettős mérce - Börtönviszonyok Magyarországon

Kettős mérce - Börtönviszonyok Magyarországon: a Magyar Helsinki Bizottság új könyve

Magyar Testvéri Börtöntársaság

Magyar Testvéri Börtöntársaság

A Magyar Testvéri Börtöntársaság 1992. november 2.-án alakult a Parlament épületében kezdeményezésemre, akkori képviselőkkel, és a börtönökben önkéntesként szolgálatot végző missziósokkal, lelkipásztorokkal. 1993 szeptemberében felvételt nyertünk a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság (Prison Fellowship International) szervezetbe, melynek ma 120 országban van tagszervezete. A Magyar Testvéri Börtöntársaság egy olyan országos kiterjedésű ökumenikus társadalmi szervezet, melynek tagjai hívő emberek, s önkéntes alapon vesznek részt a Társaság munkájában. A börtönmisszió tevékenysége mindazok felé irányul, akiket egy-egy elkövetett bűncselekmény érint: 1. Az elítéltek, fogvatartottak, szabadultak 2. Az elítéltek, fogva tartottak és szabadultak hozzátartozói, családja, különös tekintettel a gyermekekre. 3. Az áldozat és annak családja 4. A fogva tartottakkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szervezetek és annak tagjai, pl.: a büntetés-végrehajtás személyzete, igazságszolgáltatás, rendőrség 5. A hívő emberek közössége, egyházak, gyülekezetek, a társadalom.

Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület

Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület

Céljai - az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése érdekében segíti az iskolarendszeren kívüli képzések, tanfolyamok szervezését; - részt vesz az életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésében; - együttműködik büntetés-végrehajtási intézetekkel roma származású személyek szabadulás utáni reintegrációját elősegítő programok szervezésében; - segíti az etnikai csoportok hagyományainak feltárását, megőrzését, megismertetését; - felkérésre segítséget nyújt szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok összeállításában; - segítségnyújtás identitási problémák leküzdésében; - romákat a többségi társadalom részéről érő előítéletek csökkentése, és mindez által a roma kisebbség hazai és európai integrációjának támogatása; - büntetés-végrehajtási szakemberek megismertetése a roma kisebbség kultúrájával, eltérő viselkedési szokásaival; - nemzeti és nemzetközi szervekkel történő együttműködés; - részt vesz az arra rászorulók részére tanácsadás nyújtásában, segítséget nyújt az elítéltek családtagjainak a szabadságvesztés végrehajtása alatt; - előadásokat szervez, részt vállal kiadványok megjelentetésében és terjesztésében;

Tessedik Sámuel Margaréta és Félúti Ház

Tessedik Sámuel Margaréta és Félúti Ház

Az otthon célja: átmeneti gondozás keretében, elsősorban ellátási területünkről fogadunk rászoruló családokat, akinek ez a segítség lehetővé teszi, hogy együtt maradjanak és gondjaikat szakemberek segítségével, közösen rendezzék. A gondozottak így elkerülhetik családjuk széthullását, gyermekeik gyermekvédelmi gondoskodásba kerülését, azt, hogy életükben szinte visszafordíthatatlan változások következzenek be.

Tuti menü